Topp

FS2, Freestyleinstruktörsutbildning, steg 2

Foto: Ann Karlsson. <br>Steg 2 är med inriktning mot tävling.

Foto: Ann Karlsson.
Steg 2 är med inriktning mot tävling.

Steg 2 med inriktning mot tävling

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att utbilda förare och hundar i freestyle med inriktning mot tävling.

Efter utbildningen blir du godkänd SHFK-instruktör.

Krav för att gå
 Godkänd på SHFKs freestyleinstruktörsutbildning steg 1.
• Erfarenhet av, liksom god förmåga i att utbilda hundar.
• Egen tävlingserfarenhet i freestyle är önskvärd.
• God kännedom om regler och domaranvisningar.

Antal deltagare
Mellan 10 till 16 personer.

Omfattning
Utbildningen omfattar 16 lektionstimmar á 45 minuter och lektionstiden är förlagd till två dagar. I utbildningen ingår också en hemuppgift.

Mål
• Ha god kännedom om och kunna förmedla de väsentligaste delarna i freestyleträning med inriktning mot tävling.
• Kunna använda och förmedla olika inlärningsstrategier i freestyleträningen.
• Kunna hjälpa deltagaren att träna mot självständiga beteenden.
• Få kunskap om hur beteendekedjor byggs.
• Kunna utbilda förare att träna mot tävling i freestyle.
• Programplanering inklusive musikanpassning.
• Ha god kännedom om regler och bedömningsanvisningar.

Kursbevis
Kursbeviset skickas från kursledaren när deltagaren har genomfört kursen och blivit godkänd av kursledaren.

Bokning eller anmälan till utbildning 
Instruktörsutbildningen bokas dirket hos Anita. Utbildningen kan bokas av en lokalklubb, ett distrikt eller en privat aktör.

Du kan också anmäla dig till en instruktörsutbildning som arrangeras av mig. Håll utkik på hemsidan.Happy training!